Chế độ bảo hành

1. Điều kiện bảo hành

DuongDoan's Design có chính sách bảo hành, đổi trả đối với các sản phẩm trong các điều kiện như sau:

  • Sản phẩm chưa đưa vào sử dụng, lắp ráp nhưng bị lỗi, hỏng, được xác định là lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển do bên bán chịu trách nhiệm.
  • Lỗi lắp ráp đối với các sản phẩm do chính xưởng xe của DuongDoan's Design thi công lắp đặt.

2. Điều kiện không được bảo hành

  • Trường hợp khách hàng tự vận chuyển xảy ra hư hỏng, mất mát, sản phẩm không đủ điều kiện bảo hành.
  • Lỗi lắp ráp đối với các sản phẩm lắp đặt bởi bên thứ 3 không thuộc quản lý của xưởng xe DuongDoan's Design.
  • Lỗi kỹ thuật đối với những chi tiết, bộ phận không liên quan đến quá trình lắp đặt của xưởng xe (VD: các lỗi liên quan đến động cơ máy móc phát sinh sau khi khách hàng lắp đặt các phụ tùng như chắn bùn, pô, đèn pha...).
  • Hư hỏng phát sinh trong qua trình sử dụng không thuộc trách nhiệm của xưởng xe như tai nạn, va quệt, khách hàng tự ý thay đổi kết cấu...
  • Sản phẩm bị hao mòn tự nhiên.

3. Thời gian bảo hành

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng hoặc ngày hoàn thành cung cấp dịch vụ lắp đặt.

4. Hình thức bảo hành

  • Đối với mỗi sản phẩm lỗi hỏng đủ điều kiện bảo hành, khách hàng được đổi mới 1 sản phẩm tương tự.
  • Đối với dịch vụ lắp đặt, khách hàng vui lòng mang xe đến cửa hàng để được sửa chữa miễn phí.